Pogodba SIGNAL

Podatki o fizični / pravni osebi
Lahko se registrirate kot fizična ali pravna oseba. Obvezna polja so označena z zvezdico.
Vnesite polni naziv podjetja oz. organizacije. Primer: Inštitut Univerze v Ljubljani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, d. o. o.
Vnesite ime in priimek odgovorne osebe
Vnesite vaše osebno ime in priimek. Primer: Jože Celarc
Vnesite celotno davčno številko, skupaj s predpono SI, če jo vsebuje.
Vnesite ulico in hišno številko vašega uradnega sedeža (pravne osebe) ali stalnega prebivališča (fizične osebe). Primer: Levstikova ulica 17
Vnesite poštno številko. Primer: 1360
Vnesite ime pošte. Primer: Postojna
Vpišite državo naslova oz. sedeža. Primer: Slovenija
Vnesite številko stacionarnega telefona. Primer: 012002929
Vnesite številko (službenega) mobilnega telefona. Primer: 041123456
V to polje lahko po želji vpišete model GNSS inštrumenta, katerega uporabljate. Podatek se bo uporabljal zgolj v namene lažjega reševanja težav ob kontaktu Službe za GNSS in za statistične namene.
Izbira naročniških paketov
Izbirate lahko med RINEX in RTCM naročniškimi paketi. Ker nekateri paketi medsebojno niso združljivi, jih lahko izberete šele ob ponovitvi postopka (nova pogodba). Nekomercialni paketi bodo odobreni po posredovanju ustreznih dokazil z vaše strani.
Vsi paketi so podrobneje opisana v dokumentu "Pogoji uporabe" in so namenjena uporabi storitve v času do 31.3.2017 za eno ali več GNSS naprav.
paket/ov
Prosimo vnesite vse številke SIM kartic, s katerimi bodo vaše GNSS naprave dostopale do RTCM storitve, ločeno z vejico. Primer: 041459292, 031954939
Vnesite dokazila, ki jih boste posredovali po elektronski pošti in izkazujejo upravičenost do nekomercialne uporabe.
Vnesite časovno periodo, za katero veljajo dokazila o upravičenosti do nekomercialne uporabe.
Vnesite območje, za katera boste uporabljali nekomercialno rabo. Primer: "Občina Sevnica" ali "območje Republike Slovenije" ipd.

Dokazila o nekomercialni rabi posredujte v elektronski obliki na naslov: gps@gis.si

Po preverjanju dokazil vas bomo obvestili o odobritvi nekomercialnega paketa.

CAPTCHA
To vprašanje je namenjeno preprečevanju zlorab.
19 + 1 =
Rešite preprost matematični problem in vnesite rezultat. Primer: za 1+3 vnesite 4.