BODO - menjava opreme

Danes je bila na stalni postaji Bodonci (BODO) zamenjana GNSS oprema. Nameščen je bil sprejemnik Trimble NetR9 in antena Zephyr Geodetic 2 w/Radome. Spremembe so zavedene v LOG datoteki postaje, na voljo na spletnih straneh omrežja SIGNAL na naslovu: www.gu-signal.si/sites/default/files/bodo_20160602.log

Postaja sedaj prejema podatke tako GPS kot GLONASS satelitov. Sedaj vsi sprejemniki omrežja prejemajo podatke tako GPS kot tudi GLONASS satelitskega sistema.

Tags: