Navigacijski sistemi

GNSS je kratica skupnega imena za globalne navigacijske satelitske sisteme (angl. Global Navigation Satellite System) torej sisteme za določanje koordinat točk s pomočjo satelitov, in sicer kjerkoli na Zemlji. Imamo več takšnih sistemov:
  • ameriški GPS
  • ruski GLONASS
  • evropski Galileo
  • kitajski Beidou
  • ...
Kombinirana uporaba podatkov različnih navigacijskih sistemov (npr. GPS+GLONASS) pomeni prednost predvsem v primeru ovir na vidnem obzorju sprejemnika (urbana območja, lokacije blizu dreves, stavb ipd.):
  • skrajša se čas inicializacije,
  • na terenu z omejeno vidnostjo je sploh možna določitev NŠCV (neznanega števila celih valov),
  • zaradi večjega števila satelitov je možno doseči višjo natančnost.

Trenutno vse postaje omrežja SIGNAL podpirajo sistema GPS in GLONASS. V prihodnje načrtujemo nadgradnjo omrežja na GPS + GLONASS + Galileo.


GPS je kratica imena ameriškega vojaškega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (iz angl. Global Positioning System), ki deluje v okviru programa NAVSTAR, pod okriljem ameriškega ministrstva za obrambo. NAVSTAR je kratica imena ameriškega programa za vzpostavitev sistema GPS (iz angl. NAVigation System with Time And Ranging). 


GLONASS je kratica imena ruskega vojaškega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (prečrkovano v latinico iz rus. ГЛОНАСС), ki ga upravlja ruska zvezna vlada oziroma Ruske vesoljske sile.


Galileo je ime evropskega civilnega globalnega navigacijskega satelitskega sistema, ki ga vzpostavlja Evropska vesoljska agencija (European Space Agency – ESA); vesoljski segment bo tvorilo 30 satelitov. Operativno fazo z 18 delujočimi sateliti naj bi dosegel leta 2015, v polni sestavi 30 satelitov pa naj bi začel delovati l. 2020.


Beidou je ime kitajskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (iz kit.; sistem je poimenovan po ozvezdju veliki voz); za razliko od ostalih globalnih navigacijskih satelitskih sistemov temelji na geostacionarnih satelitih.