RTCM storitve omrežja SIGNAL

Geodetska uprava RS je uvedla lastne storitve dostopa do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času za končne uporabnike. S tem želimo pridobiti sredstva za redno vzdrževanje, nadgradnjo in razvoj omrežja in storitev uporabnikom.

S 1.4.2016 smo uvedli novo, plačljivo storitev dostopa in prenosa podatkov GNSS meritev v realnem času (RTK, DGPS). Uporaba omrežne storitve in podatkov je za osebe javnega prava za opravljanje nalog javnega značaja brezplačna.  Cene in stroški uporabe omrežne storitve in ponovne uporabe podatkov se osvežujejo enkrat letno (1. april) in so javno objavljeni v cenikih oz. stroškovnikih. Storitev uvajamo kot ločeno konkurenčno storitev Telekomovemu DGPS paketu in ne kot dodatni strošek pri uporabi DGPS paketa!

Uporaba omrežne storitve in podatkov za pridobitne namene bo na voljo v dveh uporabniških paketih:

  • Letni pavšal / naročnina - cena paketa znaša 840,56€ brez DDV za območje celotne Slovenije, na leto, za vsako GNSS napravo. V primeru sklenitve pogodbe v času med 1.4.2016 in 31.7.2016 bo lahko uporabnik ob enkratnem plačilu koristil tudi dodatni 25% popust. Cena letnega pavšala s popustom  znaša 630,42€ brez DDVSorazmerni delež se obračuna glede na število mesecev uporabe do 31.3.2017, upošteva se tudi celoten mesec, v katerem uporabnik sklene pogodbo. Pogodba za letni pavšal se sklepa do 31.3.2017, z možnostjo podaljšanja po izteku pogodbe.
  • Paket po porabi - je namenjen uporabnikom, ki storitve omrežja SIGNAL uporabljajo redkeje in bi pri paketu RTK pavšal plačali več. Cena paketa je sestavljena iz dveh postavk:
    • za vsak dan uporabe spletne storitve prenosa podatkov uporabnik plača 1,01€ brez DDV in
    • za ponovno uporabo geodetskih podatkov za pridobitne namene zaračuna tudi ceno 0,10€ brez DDV na minuto prenesenih podatkov (RTCM podatkovni tok v realnem času).

Če se želite registrirati za uporabo katere od storitev, izpolnite spletni obrazec za registracijo. Registracija bo predvidoma omogočena od 10.2.2016 dalje. Z dnem 25.02.2016 bomo pričeli z brezplačnim testnim obdobjem, ki bo trajalo do 31.3.2016. Dodatne informacije bodo na razpolago na podstraneh omrežja SIGNAL. O vseh operativnih novostih izdajanja podatkov bomo uporabnike sproti obveščali. Za morebitne dodatne informacije si preberite dopis Geodetske uprave RS ali pa se obrnete na Službo za GNSS na elektronski naslov gps@gis.si.