Storitve omrežja SIGNAL

Geodetska uprava RS je uvedla lastne storitve dostopa do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času za končne uporabnike. S tem želimo pridobiti sredstva za redno vzdrževanje, nadgradnjo in razvoj omrežja in storitev uporabnikom.

S 1. 4. 2016 smo uvedli novo, plačljivo storitev dostopa in prenosa podatkov GNSS meritev v realnem času (RTK, DGPS). Uporaba omrežne storitve in podatkov je za osebe javnega prava za opravljanje nalog javnega značaja brezplačna.  Cene in stroški uporabe omrežne storitve in ponovne uporabe podatkov se osvežujejo enkrat letno (1. februar) in so javno objavljeni v cenikih oz. stroškovnikih. Storitev uvajamo kot ločeno konkurenčno storitev Telekomovemu DGPS paketu in ne kot dodatni strošek pri uporabi DGPS paketa!

Uporaba omrežne storitve in podatkov za pridobitne namene bo na voljo v dveh uporabniških paketih:

  • Letni pavšal / naročnina - cena paketa znaša 829,44 € brez DDV za območje celotne Slovenije, na leto, za vsako GNSS napravo. V primeru sklenitve pogodbe v času med 1. 2. in 31. 5. 2018 bo lahko uporabnik ob enkratnem plačilu koristil tudi dodatni 25 % popust. Cena letnega pavšala s popustom  znaša 622,08 € brez DDVSorazmerni delež se obračuna glede na število mesecev uporabe do 31. 1. naslednjega leta, upošteva se tudi celoten mesec, v katerem uporabnik sklene pogodbo. Pogodba za letni pavšal se sklepa do 31. 1. 2019, z možnostjo podaljšanja po izteku pogodbe.
  • Paket po porabi - je namenjen uporabnikom, ki storitve omrežja SIGNAL uporabljajo redkeje in bi pri paketu RTK pavšal plačali več. Cena paketa znaša 0,12 € brez DDV na minuto uporabe storitve.

Prav tako lahko uporabniki uporabljajo storitve RINEX za naknadno obdelavo:

  • RINEX paket - pri paketu vam bomo zaračunavali storitev preoblikovanja RINEX podatkov po ceni 0,26 €/sekundo uporabo storitve (NE podatka!). Na podlagi več sto testnih RINEX naročil smo določili, da programska oprema za preoblikovanje ene ure RINEX podatka potrebuje 16,2 sekunde. Povedano drugače, bo po novem zaračunan čas, ki ga strežnik potrebuje, da preoblikuje podatke, katere ste naročili.

Če se želite registrirati za uporabo katere od storitev, izpolnite spletni obrazec za registracijo. Dodatne informacije bodo na razpolago na podstraneh omrežja SIGNAL. O vseh operativnih novostih izdajanja podatkov bomo uporabnike sproti obveščali. Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Službo za GNSS na elektronski naslov gps@gis.si.