GNSS

GNSS ali globalni navigacijski satelitski sistemi so sistemi za določevanje položaja na podlagi opazovanih razdalj do satelitov. GNSS sistem sestavljajo 3 segmenti:
 
  • vesoljski segment je konstelacija satelitov, ki oddajajo signal uporabnikom,
  • kontrolni segment sestavljajo kontrolne postaje na Zemlji, ki spremljajo delovanje satelitov, izračunavajo parametre satelitovih tirnic za izračun položajev satelitov v poljubnem trenutku, idr.,
  • uporabniški segment smo uporabniki, ki na podlagi opazovanj signala določamo položaj.
Trenutno je na svetu razpoložljivih več navigacijskih sistemov (GPS, Galileo, Glonass, Beidou).
 
Natančnost določitve položaja v GNSS sistemih je odvisna od uporabljenega sprejemnika in metode izmere.
Glede na ta dva kriterija ločimo različne nivoje natančnosti položajev.