DGPS storitev (ponudnik Telekom)

Dostop do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času je možen tudi preko t.i. storitve "DGPS" ponudnika telekomunikacijskih storitev Telekom Slovenije, ki odgovarja na najpogostejša vprašanja uporabnikov:

1) Kje izvedem vklop storitve DGPS?

Če uporabnik potrebuje SIM-kartico le za storitev DGPS, predlagamo vklop naročniškega paketa Telemetrija + vključeno dodatno storitev DGPS. Z vključeno storitvijo DGPS na Telemetriji uporabniku namreč ne bomo obračunali mesečne naročnine za SIM kartico, plača le storitev DGPS (101,66 € z DDV). Če uporabnik SIM-kartico potrebuje tudi za druge namene (govor,…), lahko izbira med ostalimi naročniškimi paketi. Dokumentacija, ki jo uporabnik prejme ob sklepanju je odvisna od tega, ali uporabniki sklepajo novo naročniško razmerje ali pa na obstoječem želijo vklop storitve. 

2) Kako poteka sklenitev novega naročniškega razmerja?

Uporabnik prejme pogodbo. Na pogodbi morajo biti poleg ostalih podatkov o uporabniku navedeni tudi spodnji podatki:
 • storitev DGPS 
 • Poslovni prenos podatkov (APN=dgps.si) 
 • DGPS kontaktna oseba 
 • DGPS e-pošta kontaktne osebe 
Iz  »vzorčne« slike dela prve strani pogodbe je razvidno, kateri podatki morajo biti navedeni na pogodbi. V kolikor so podatki pomanjkljivi, storitev ali ne bo delovala ali pa bo delovala z omejitvami. 
 
3) Kako poteka dodatni vklop storitve DGPS na obstoječem naročniškem razmerju?
 
V primeru, da uporabnik že ima SIM kartico, ki bi jo želel uporabiti za storitev DGPS, je dovolj, če ustrezno izpolni obrazec »Naročilo dodatnih storitev«. Ustrezno se označi DGPS in dopolni podatke. Ustrezno izpolnjen in žigosan obrazec posreduje na faks številko navedeno na obrazcu (01 47 22 062).
 
Vklop SIM in/ali vklop dodatne storitve je med delovnikom praviloma urejen v dnevu ali dveh, po splošnih pogojih pa je vklop izvršen najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge. 
 
4) Kako nastavim GNSS sprejemnik za uporabo DGPS storitve?
 
Klicni dostop
Ta način omogoča dostop do RTK popravkov preko GSM omrežja. Uporabnik potrebuje GSM modem, ki je povezan s premičnim sprejemnikom. Za sprejemanje korekcij z ene izmed obstoječih stalnih postaj (»Single Station«) mora imeti uporabnik možnost Dial-Up dostopa, za sprejemanje korekcij navidezne referenčne postaje (Virtual Reference Station - VRS) pa mora imeti tudi možnost dvosmerne komunikacije (za pošiljanje NMEA-stavka). Pri izbiri mobilne številke je potrebno upoštevati:
 • tip podatkovnega toka in format zapisa ( RTCM 2.3 ali RTCM 3.1)
 • način tvorbe popravkov; gre za izbor ene izmed obstoječih stalnih postaj ali pa za navidezno referenčno postajo (VRS).
Za sprejemanje popravkov mora uporabnik na sprejemniku nastaviti:
 •  mobilno telefonsko številko izbrane storitve (glejte vprašanje 5 na tej strani) in
 •  parameter INIT string na at+cbst=71,0,1 (implying ISDN (71), asynchronous (0), non-transparent (1) oz.  protokol ISDN / Ver. 110)
Na terenu uporabnik sproži klic na izbrano številko in začne prejemati izbrane popravke.
 

Spletna povezava 

Za prejemanje popravkov mora uporabnik na sprejemniku nastaviti:
 •  APN = dgps.si
 •  IP naslov NTRIP strežnika = 192.168.1.3
 •  port = 8080
 •  NTRIP uporabniško ime = mobitelGPRS
 • NTRIP geslo = mobitelGPRS
Za vsakokratno sprejemanje korekcij mora uporabnik le še izbrati eno izmed dostopnih točk (npr. Ljubljana (2.3), VRS Slovenija (2.3), VRS Slovenija (3.1), …).
 
5) Katere so GSM mobilne telefonske številke za klicni dostop?
 
Storitev Format podatkov Dostopna točka Telefonska številka GPS/GLONASS
(NTRIP dostop) (CSD dostop)
Storitev VRS - navidezna referenčna postaja
VRS Slovenija (2.3) RTCM 2.3 (18/19) VRSSLO(2_3) 031/913-020 GPS+GLONASS
VRS Slovenija (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) VRSSLO(3_1) 031/913-040 GPS+GLONASS
MAC Slovenija (3.1) RTCM3Net (1004/1012) MacSLO(3_1) 031/913-060 GPS+GLONASS
Storitev navezava na GNSS postajo (za RTK metodo izmere)
Bodonci (2.3) RTCM 2.3 (18/19) BODO(2_3) 031/913-054 GPS+GLONASS
Bodonci (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) BODO(3_1) 031/913-034 GPS+GLONASS
Bovec (2.3) RTCM 2.3 (18/19) BOVC(2_3) 031/913-046 GPS+GLONASS
Bovec (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) BOVC(3_1) 031/913-026 GPS+GLONASS
Brežice (2.3) RTCM 2.3 (18/19) BRZC(2_3) 031/913-057 GPS+GLONASS
Brežice (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) BRZC(3_1) 031/913-037 GPS+GLONASS
Celje (2.3) RTCM 2.3 (18/19) CELJ(2_3) 031/913-052 GPS+GLONASS
Celje (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) CELJ(3_1) 031/913-032 GPS+GLONASS
Črnomelj (2.3) RTCM 2.3 (18/19) CRNM(2_3) 031/913-045 GPS+GLONASS
Črnomelj (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) CRNM(3_1) 031/913-025 GPS+GLONASS
Ilirska Bistrica (2.3) RTCM 2.3 (18/19) ILIB(2_3) 031/913-056 GPS+GLONASS
Ilirska Bistrica (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) ILIB(3_1) 031/913-036 GPS+GLONASS
Idrija (2.3) RTCM 2.3 (18/19) IDRI(2_3) 031/913-043 GPS+GLONASS
Idrija (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) IDRI(3_1) 031/913-023 GPS+GLONASS
Koper (2.3) RTCM 2.3 (18/19) KOPE(2_3) 031/913-050 GPS+GLONASS
Koper (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) KOPE(3_1) 031/913-030 GPS+GLONASS
Ljubljana (2.3) RTCM 2.3 (18/19) GSR1(2_3) 031/913-042 GPS+GLONASS
Ljubljana (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) GSR1(3_1) 031/913-022 GPS+GLONASS
Lendava(2.3) RTCM 2.3 (18/19) LEND(2_3) 031/913-039 GPS+GLONASS
Lendava (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) LEND(3_1) 031/913-019 GPS+GLONASS
Maribor (2.3) RTCM 2.3 (18/19) MRBR(2_3) 031/913-044 GPS+GLONASS
Maribor (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) MRBR(3_1) 031/913-024 GPS+GLONASS
Nova Gorica (2.3) RTCM 2.3 (18/19) NOVG(2_3) 031/913-049 GPS+GLONASS
Nova Gorica (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) NOVG(3_1) 031/913-029 GPS+GLONASS
Ptuj (2.3) RTCM 2.3 (18/19) PTUJ(2_3) 031/913-053 GPS+GLONASS
Ptuj (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) PTUJ(3_1) 031/913-033 GPS+GLONASS
Radovljica (2.3) RTCM 2.3 (18/19) RDVL(2_3) 031/913-048 GPS+GLONASS
Radovljica (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) RDVL(3_1) 031/913-028 GPS+GLONASS
Slovenj Gradec (2.3) RTCM 2.3 (18/19) SLOG(2_3) 031/913-047 GPS+GLONASS
Slovenj Gradec (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) SLOG(3_1) 031/913-027 GPS+GLONASS
Trebnje (2.3) RTCM 2.3 (18/19) TRBN(2_3) 031/913-051 GPS+GLONASS
Trebnje (3.1) RTCM 3.1 (1004/1012) TRBN(3_1) 031/913-031 GPS+GLONASS
DGPS navezava na posamezno postajo (za DGPS metodo izmere)
Bovec DGPS RTCM 2.3 (1/31-DGNSS) BOVC_DGPS(2_3) 031/913-006 GPS+GLONASS
Črnomelj DGPS RTCM 2.3 (1/31-DGNSS) CRNM_DGPS(2_3) 031/913-005 GPS+GLONASS
Koper DGPS RTCM 2.3 (1/31-DGNSS) KOPE_DGPS(2_3) 031/913-010 GPS+GLONASS
Ljubljana DGPS RTCM 2.3 (1/31-DGNSS) GSR1_DGPS(2_3) 031/913-002 GPS+GLONASS
Maribor DGPS RTCM 2.3 (1/31-DGNSS) MRBR_DGPS(2_3) 031/913-004 GPS+GLONASS
 
6) Kje prijavim napako?
 
V primeru težav z delovanjem GSM omrežja naj uporabniki pokličejo na Center za pomoč uporabnikom, na številko 041 700 700. Pomembno je, da uporabnik vedno preveri delovanje obeh storitev klicno (CSD) in paketno (GPRS). Poleg tega je potrebno ob prijavi napake posredovati telefonsko številko, na kateri prihaja do težav, in v kolikor je možno tudi podatek o okvirni uri, ko je do napake prišlo. 
Uporabniki lahko napako z vsemi zgornjimi informacijami in kontaktnimi podatki posredujejo tudi na e-poštni naslov: dgps@telekom.si.