Nove koordinate stalnih postaj omrežja SIGNAL

Dobrodošli na spletnih straneh omrežja stalnih postaj GNSS SIGNAL.

V drugi polovici leta 2016 je Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla GNSS-izmero "EUREF Slovenija 2016", katere rezultat so tudi nove koordinate osnovnih pasivnih in aktivnih GNSS-mrež v Sloveniji – tudi vseh stalnih postaj omrežja SIGNAL.

Nove koordinate z oznako ETRS89/D96-17 (krajše: D96-17) v največji možni meri ohranjajo tako koordinate EUREF-točk kot tudi koordinate stalnih GNSS-postaj omrežja SIGNAL (tj. spremembe koordinat so kot se le da majhne), hkrati pa upoštevajo geometrijske odnose v mrežah, ki veljajo dobrih 20 let po vzpostavitvi D96.

Poleg novih koordinat so se zaradi pridobitve enoličnih mednarodnih oznak (DOMES numbers) spremenile tudi oznake nekaterih stalnih GNSS-postaj omrežja SIGNAL.

Navedene spremembe v omrežju SIGNAL pričnejo veljati s 1. januarjem 2020. Od tega datuma so na naši spletni strani na voljo tudi nove log-datoteke, nove koordinate stalnih postaj pa se zapisujejo tudi v glavah RINEX-datotek.

Več o določitvi novih koordinat stalnih postaj omrežja SIGNAL lahko preberete v Poročilu (PDF).

Uporabnikom storitev omrežja SIGNAL v realnem času novih koordinat stalnih postaj ne bo treba spreminjati v nastavitvah GNSS-instrumenta, saj jih ta ob vsaki meritvi prejme v toku podatkov. V kolikor imate v nastavitvah GNSS-instrumenta aktivirane dostopne točke za navezavo na posamezne stalne postaje, boste le-te morali popraviti v primeru spremenjene oznake postaje (npr. BOVE(3_1) -> BOVC(3_1), BREZ(3_1) -> BRZC(3_1), CRNO(3_1) -> CRNM(3_1), MARI(3_1) -> MRBR(3_1), RADO(3_1) -> RDVL(3_1), TREB(3_1) -> TRBN(3_1) ipd.). Če pa vaš GNSS-instrument ob pričetku meritve vsakič znova naloži kodno tabelo dostopnih točk, boste morali zgolj izbrati ustrezno novopoimenovano dostopno točko. Pri uporabi mrežnih storitev VRS in MAC tovrstnih sprememb ne bo in jih uporabljate enako kot doslej.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na gps@gis.si oziroma telefonski številki 01 200 29 29.